Vejledning om castings og honorarer

Statist.dk - Nordens største castingsite er helt GRATIS for producenter, derfor står du selv for at kontakte, booke og honorere dine medvirkende. Vi caster eller booker ikke, men vi anbefaler gerne eksterne samarbejdspartnere, såsom professionelle castere og statistkoordinatorer, som også bruger vores system.

Hvad giver man i honorar til sine medvirkende?
Forskellige opgaver giver forskellig løn. Honorarer varierer meget fra produktion til produktion. Derfor har vi sammenfattet nogle vejledende kategorier for honorarer. Husk at hvis giver et højere honorar, så får du som regel flere kvalificerede kandidater at vælge imellem. Det er desuden kutyme at betale tillæg for ubekvem arbejdstid, overtid, natarbejde, lange arbejdsdage eller andet fysisk krævende arbejde.

Vejledende honorarer
OBS! Denne information er kun vejledende. Producenten bestemmer selv honoraret og Statist.dk's medlemmer bestemmer selv om de vil acceptere jobtilbuddet.

Film & TV
Medvirkende i baggrunden uden funktion for handlingen: 300-999 kr./dag.
Medvirkende med funktion for handlingen (fx med replik): 1500-3000 kr./dag.

Reklame – Film, TV, internet, In-Store, tryksager, osv.
Medvirkende i baggrunden uden funktion for handlingen: 999-3000 kr./dag.
Medvirkende med funktion for handlingen (fx med replik): 3000-25.000 kr./dag.

Eventpersonale, værter & værtinder ved messer, lounges, samplinger, fester, shows, osv.
100-250 kr./time afhængig af opgave, ansvar, erfaring, alder, osv.
Månedsløn 18.000 kr. til over 25.000 for længerevarende projekter.

Professionelle skuespillere
Ved ansættelse af professionelle skuespillere henviser vi til Dansk Skuespillerforbunds overenskomster og tariffer.

Reklamefilm professionelle skuespillere
Betalingen for medvirken i en reklamefilm består altid af et studiehonorar (arbejdshonorar) og et udnyttelseshonorar for den konkrete udnyttelse.
Minimumstudiehonorar udgør 3.825 kr. pr. dag for medvirken i billedet.
For medvirken på lydsiden udgør betalingen minimum 1.700 kr. for den første studietime og minimum 850 kr. for efterfølgende timer i hele overenskomstperioden. For producentens rettighedserhvervelse henvises til selve overenskomstteksten.

TV-produktion professionelle skuespillere
Minimumsdagsgagen udgør 2.600 kr. For medvirken på lydsiden udgør betalingen minimum 1.650 kr. for den første studietime og minimum 825 kr. for efterfølgende timer. Pensionen, der skal indbetales til DSF, udgør 85 kr. pr. ansættelsesdag. Ved ansættelse på månedsgage skal lønnen minimum udgøre 38.550 kr. pr. måned og pensionen udgør 1.100 kr. pr. måned. For producentens rettighedserhvervelse mod betaling af 1. gangs-honoraret henvises til selve overenskomstteksten. Ved anden udnyttelse end den der erhverves for 1. gangshonoraret (f.eks. udgivelse på videogram), skal der, forinden udnyttelsen finder sted, optages forhandlinger mellem Producentforeningen og Dansk Skuespillerforbund om betalingen til de ansatte for den påtænkte udnyttelse.

Spillefilm professionelle skuespillere
Overenskomsten omfatter medlemmer af Producentforeningen, der ansætter skuespillere, operasangere og dansere til produktion af en spillefilm. Pr. 1. januar 2010 udgør minimumsdagsgagen 3.100 kr.