Vejledende standardkontrakter

Vi har sammensat nogle vejledende standardkontrakter, som du er velkommen til at benytte dig af. Du har selv det fulde ansvar for, at alle aftaler og kontrakter med dine medvirkende er lovlige og korrekte.
Statist.dk fralægger sig ethvert ansvar for, at de vejledende standardkontrakterne er bindende eller juridisk korrekte.

Vejledende standardkontrakt Statist/Model

Kontrakt mellem __________________________ (herefter kaldet producenten) og ________________________________________(herefter kaldet den medvirkende).

Produktion
Den medvirkende engageres til________________________________________(herefter kaldet produktionen) fra d.__/__ 20__ kl.__-__ til d.__/__ 20__ kl.__-__.
Den medvirkende forpligter sig til at deltage i produktionen som aftalt indenfor den angivne tidsramme. For medvirkende der endnu ikke er fyldt 18 år gælder værges underskrift.

Honorar
Honoraret er fastsat til ______ kr./dag for op til ___ timers arbejde. Overarbejde kan finde sted efter gensidigt samtykke og mod ekstra betaling på kr. _____ pr. time. Der skal desuden udbetales Feriepenge på 12 % af honoraret.
Honoraret udbetales senest xx dage efter produktionen og den medvirkende har selv ansvar for at indberette til Skat som B-indkomst:

Anvendelse
Producenten erhverver rettighederne til at anvende materialet fra produktionen i ___ år fra dags dato i disse lande:______________________________________________på disse platforme:_____________________________________________________________(fx TV, internet, tryksager, radio, in-store).

Forlængelse
Forlængelse af rettigheder kræver den medvirkendes/værgens samtykke og udløser et nyt honorar på____________kr./år.

Øvrige vilkårProducenten:
Firmanavn:
Kontaktperson:
Adresse:
Telefonnummer:
E-mail:
CVR-nummer:


Dato, sted og underskrift:
_____________________

Den medvirkende:
Fornavn:
Efternavn:
Adresse:
Telefonnummer:
E-mail:
Personnummer:
Kontonummer:


Dato, sted og underskrift:
______________________________________________________________________________________


Vejledende standardkontrakt Skuespiller

Kontrakt mellem __________________________ (herefter kaldet producenten) og ________________________________________(herefter kaldet den medvirkende).

Produktion
Den medvirkende engageres til________________________________________(herefter kaldet produktionen) fra d.__/__ 20__ kl.__-__ til d.__/__ 20__ kl.__-__.
Den medvirkende forpligter sig til at deltage i produktionen som aftalt indenfor den angivne tidsramme. For medvirkende der endnu ikke er fyldt 18 år gælder værges underskrift.

Studiehonorar
Honoraret er fastsat til ______ kr./dag for op til ___ timers arbejde. Overarbejde kan finde sted efter gensidigt samtykke og mod ekstra betaling på kr. _____ pr. time. Der skal desuden udbetales Feriepenge på 12 % af honoraret.

Udnyttelseshonorar
Producenten erhverver desuden disse rettigheder til at anvende materialet fra produktionen i _____ år fra dags dato i disse lande:______________________________________________
på disse platforme:____________________________________(fx TV, internet, tryksager, radio, in-store) for ________kr.

Samlet honorar
Det samlede honorar lyder således på:
Studiehonorar:___________________kr. +
Feriepenge:_____________________kr. +
Udnyttelseshonorar:_______________kr. =
Totalt:__________________________kr.
Honoraret udbetales senest ___¬¬__ dage efter produktionen og den medvirkende ansvarer selv for at indberette til Skat som B-indkomst.

Forlængelse
Forlængelse af rettigheder kræver den medvirkendes/værgens samtykke og udløser et nyt honorar på____________kr./år.


Øvrige vilkårProducenten:
Firmanavn:
Kontaktperson:
Adresse:
Telefonnummer:
E-mail:
CVR-nummer:

Dato, sted og underskrift:
_____________________

Den medvirkende:
Fornavn:
Efternavn:
Adresse:
Telefonnummer:
E-mail:
Personnummer:
Kontonummer:

Dato, sted og underskrift:
______________________________________________________________________________________


Vejledende standardkontrakt Event

Kontrakt mellem __________________________ (herefter kaldet producenten) og ________________________________________(herefter kaldet den medvirkende).

Produktion
Den medvirkende engageres til________________________________________(herefter kaldet produktionen) fra d.__/__ 20__ kl.__-__ til d.__/__ 20__ kl.__-__.
Den medvirkende forpligter sig til at deltage i produktionen som aftalt indenfor den angivne tidsramme. For medvirkende der endnu ikke er fyldt 18 år gælder værges underskrift.

Honorar
Honoraret er fastsat til ______ kr./timen for op til ___ timers arbejde. Overarbejde kan finde sted efter gensidigt samtykke og mod ekstra betaling på kr. _____ pr. time. Der skal desuden udbetales Feriepenge på 12 % af honoraret.
Honoraret udbetales senest ______ dage efter produktionen og den medvirkende ansvarer selv for at indberette til Skat som B-indkomst.

Øvrige vilkårProducenten:
Firmanavn:
Kontaktperson:
Adresse:
Telefonnummer:
E-mail:
CVR-nummer:


Dato, sted og underskrift:
_____________________

Den medvirkende:
Fornavn:
Efternavn:
Adresse:
Telefonnummer:
E-mail:
Personnummer:
Kontonummer:


Dato, sted og underskrift:
_____________________