Mira  17 år  
Kirsten Kamp  77 år  
Henrik  69 år  
Miguel  49 år  
Ib  58 år  
Hans  12 år  
Lisbet  54 år