Nette Johnsen  55 år  
Haris  31 år  
Lyylia  20 år  
Jennifer  37 år  
Helle  33 år  
Angelika  61 år  
Lillian  57 år